Polityka prywatności i Cookies

Polityka prywatności

 
I. WARUNKI OGÓLNE
 • Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników Sklepu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.szop.uk, zwanego dalej „Sklepem”.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Szop Ltd z siedzibą w Rugby, UK, Company Number 10674382
 • Zawartość stron Sklepu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 • Zgodnie z regulaminem w celu korzystania z Sklepu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych, dostęp do Sieci Internet oraz aktywny numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami Szop Ltd Dostęp do Sklepu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 • Administrator oświadcza, że strony Sklepu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
II. CEL ZBIERANIA DANYCH
 • Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich ze Sklepu, w szczególności zakładania indywidualnych kont Użytkowników i składania przez nich zamówień za pośrednictwem tych kont oraz przyjmowania i rozpatrywania ich reklamacji.
 • W zależności od dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
III. PRAWO DOSTĘPU
  Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik może poprosić o usunięcie swoich danych kontaktując się z Administratorem danych poprzed formularz kontaktowy dostępny na stronie.
IV. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH
 • Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 • Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, lub serwisom płatności elektronicznych – w celu należytej realizacji umowy, w szczególności w celu dostawy zamówionego towaru oraz zwrotu należności Klientowi (w przypadku uwzględnionych reklamacji).
V. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane użytkowników przetwarzane są na podstawie przepisów prawa obowiazujacego w Wielkiej Brytanii
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy na dole strony
 3. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika z zastrzeżeniem instytucji upoważnionych prawem. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego bez wyraźnej zgody.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora od momentu ich powierzenia przez Użytkownika do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody, za wyjątkiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
 5. Do danych osobowych przetwarzanych przez Szop Ltd mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Zobowiązani są oni do zachowania danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom trzecim.
VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 • Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.
VII. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I poprzez formularz kontaktowy na dole strony (link Napisz do nas|Szop.uk)
 
VIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zalecamy okresowe przegladanie tej strony, gdyż może ona zostać uaktualniona.

 

IX. DANE 
Podczas pobytu w naszym Serwisie, możemy poprosić o dane osobiste, które mogą być potrzebne do kontaktu lub w celach identyfikacyjnych. Są to głównie (lecz nie tylko):
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer Telefonu
 • Adres, Kod Pocztowy, Miasto, Region
 • Dane dotyczące używania serwisu

 

X. INFORMACJE Z ZEWNĘTRZNYCH SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
Sklep umożliwia założenie konta i zalogowanie się w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem następujących zewnętrznych usług mediów społecznościowych:
 • Facebook

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pośrednictwem lub w inny sposób udzielić nam dostępu do usługi mediów społecznościowych innej firmy, możemy gromadzić dane osobowe, które są już powiązane z kontem użytkownika w usłudze mediów społecznościowych innej firmy, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, Twoje działania lub Twoja lista kontaktów powiązana z tym kontem.

Możesz również mieć możliwość udostępnienia Spółce dodatkowych informacji za pośrednictwem konta Twojej zewnętrznej usługi mediów społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się podać takie informacje i dane osobowe, podczas rejestracji lub w inny sposób, udzielasz Spółce pozwolenia na wykorzystywanie, udostępnianie i przechowywanie ich w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Polityka cookies

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Szop Ltd z siedziba w Rugby, UK, Company Number 10674382
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.